Politica de Protectie a Datelor cu Caracter Personal

 

Va multumim pentru interesul acordat.

 

Pentru noi este deosebit de important sa asiguram protectia si confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati.

 

Cine suntem?

 

Tennisrevolution este denumirea comerciala a societatii A&A Sport Total S.R.L., o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Viitorului, nr. 191, sector 2, Bucuresti, avand CUI 15514573 si inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/8054/2003, denumita in continuare “Tennisrevolution”.

 

Tennisrevolution te asigura ca va prelucra datele tale in mod onest, transparent si informat, conform schimbarilor si modificarilor aduse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu character personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Termeni in intelesul Regulamentului (UE) 2016/679:

 

date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

 

restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 

operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

 

„persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

 

„parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

 

„consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

 

Ce date prelucram?

 

Politica Tennisrevolution este de a colecta si prelucra doar datele care ne sunt necesare ca sa iti oferim cea mai placuta experienta atunci cand navighezi/faci cumparaturi pe site-ul web www.tennisrevolution.ro, in acest sens Tennisrevolution colecteaza si prelucreaza urmatoarele tipuri de date:

 • Nume si prenume;
 • Adresa de e-mail;
 • Numarul de telefon;
 • Sexul;
 • Varsta;
 • Geo-localizarea generala a dispozitivului de pe care navighezi/te autentici in contul de client;
 • informatii colectate la utilizarea website-ului www.tennisrevolution.ro, precum ora si data accesarii website-ului si adresa de IP.
 • Informatii despre produsele si serviciile achizitionate;
 • Gradul de utilizare si activitatile tale pe platforma Magazinului Online;
 • Interese si preferinte legate de produsele din Magazinul Online[LMB1] .

 

Tennisrevolution nu colecteaza si nu prelucreaza categorii speciale de date in intelesul art. 9 din Regulamentul (EU) 2016/679, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

 

 

Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii?

 

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamantul express al dumneavoastra vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a presta serviciile Tennisrevolution in beneficiul dumneavoastra

 

Pentru a putea presta serviciile Tennisrevolution, in beneficiul dumneavoastra, vom colecta si prelucra datele dumneavoastra cu urmatoarele scopurile:

 

 • informarea utilizatorilor si a clientilor (cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe website-ul www.tennisrevolution.ro;
 • informarea utilizatorilor si a clientilor privind evolutia si starea comenzilor;
 • evaluarea produselor si serviciilor oferite;
 • activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor;
 • activitati de marketing, de publicitate si de media;
 • activitati de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor[LMB2] .

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, potrivit caruia prelucrarea este legala atunci cand persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 

Cine are acces la datele dumneavoastra?

 

Datele cu caracter personal furnizate direct de catre dumneavoastra sunt stocate de Tennisrevolution pe Serverele [____], si va asiguram ca datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terte persoane.

 

Cat timp sunt stocate datele dumneavoastra?

 

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi stocate de catre Tennisrevolution pentru o perioada ce nu poate depasi [va rugam sa inserati o perioada convenabila in functie de perioada de timp pentru care se stocheaza din punct de vedere tehnic informatiile astfel furnizate] zile de la data transmiterii acestora.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

 

In calitate de titular al datelor cu caracter personal aveti urmatoarele drepturi:

 

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea Tennisrevolution o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate si care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastra, Tennisrevolution poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative; in cazul in care introduceti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent;

 

 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Tennisrevolution a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

 

 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Tennisrevolution stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Tennisrevolution are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageticonsimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Tennisrevolution in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane;

 

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea Tennisrevolution restrictionarea prelucrarii in cazul in care va aflati intr-unul din urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite Tennisrevolution sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Tennisrevolution nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Tennisrevolution prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

 

 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Tennisrevolution, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii; in exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Tennisrevolution la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

 

 • dreptul la opozitie - aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii; 

 

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;

 

 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 

 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Tennisrevolution pe baza consimtamantului, inainte de retragerea acestuia.

 

 

Cum aveti acces la datele dumneavoastra?

 

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal,modificare, stergere),

 

Ne puteti contacta oricand la:

 

Adresa: str. Lipova, nr. 50, sector 1, Bucuresti, Romania

 

Numar de telefon: +40 729 311 111

 

E-mail: office@tennisrevolution.ro

 

Tennisrevolution a numit un Responsabil cu Protectia Datelor Personale. Pentru orice intrebari sau nelamuriri legate de prezenta Politica, de modul in care Tennisrevolution prelucreaza datele tale sau drepturile tale, ne poti contacta la adresa de e-mail dedicata [….] sau la adresa postala str. Lipova, nr. 50, sector 1, Bucuresti, Romania[LMB3] .

 

Tennisrevolution va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

 

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dumneavoastra a drepturilor de mai sus sunt oferite de Tennisrevolution gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dumneavoastra sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Tennisrevolution poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

 

 

Va multumim!


Accept